FJALOR BOTANIK GERMA V


FJALOR BOTANIK GERMA VVADHË
Dru i lartë deri njëzet metra, me lëvore të fortë e 
të ashpër, me gjethe të gjata, të dhëmbëzuara e 
me push nga poshtë, që bën lule të bardha dhe 
kokrra të vogla me ngjyrë të verdheme e me shije 
të athët; kokrrat e këtij druri, që përdoren për të 
ngrënë, për të bërë raki etj.; vadhëz. 

VADHËVIÇE
Lloj vadhe me gjethe në trajtë pëllëmbe, që rritet 
ngadalë dhe bën lule të bardha e kokrra shumë 
të vogla. 

VALANIDH
Lloj dushku i viseve mesdhetare, me trung të 
trashë e të lartë, me lëkurë ngjyrë hiri e të 
plasaritur, me gjethe vezake, dhe që bën lëndë të 
mëdha e me kapuç të gjerë, të cilat përmbajnë 
tanin e përdoren për të regjur lëkurët. 

VALERIANË
Bimë barishtore shumëvjeçare me kërcell të 
drejtë, me gjethe të zgjatura e të dhëmbëzuara, 
me lule të bardha ose të trëndafilta në trajtë tufe, 
që rritet në livadhe, në pyje etj. dhe që ka një 
rizomë të shkurtër me rrënjë të holla e të 
degëzuara, e cila përdoret në mjekësi. 

VANILJE
Bimë barishtore kacavarëse e vendeve 
tropikale, që bën fryte në trajtë bishtaje të gjatë e 
të hollë dhe me erë të këndshme; fryti i kësaj 
bime.

VASTAK
Tufëz lulesh a kokrrash, që dalin së 
bashku në një bisht ose në një kërcell të hollë 
dhe që varen poshtë si kalli gruri; vile, bistak.

VEMESOR
Që është i veshur a i mbuluar me një cipë të 
hollë, me vemesë (për një farë, për qelizën etj.); 
që është si vemesë. 

VENJË
Shkurre jo e lartë e viseve malore, me lëvore 
ngjyrë hiri të errët, me degë të holla, me gjethe 
në trajtë flluskash në degët e sipërme e në trajtë 
halash në degët e poshtme, që bën kokrra të 
trasha me fara brenda dhe përdoret për të bërë 
vegla shtëpiake e sende zbukurimi.

VERR
Dru i ulët me lëvore të lëmuar ngjyrë hiri, me 
gjethe vezake e të dhëmbëzuara, dhe me lëndë 
të fortë që rritet buzë lumenjve e në vende me 
lagështirë dhe që përdoret zakonisht në ndërtim.

VERRI
Verr.

VESH GOMARI
Veshgomar, babanik.

VESHLEPUR
Bimë barishtore njëvjeçare, me kërcell zvarritës, 
me gjethe të zgjatura si vesh lepuri, me lule të 
bardha në trajtë kupe dhe me frytin si kapsulë të 
mbushur me fara të helmëta, që mbin zakonisht 
nëpër arat me grurë.

VESHTULL
Gjini bimësh që rriten në vende me klimë 
të nxehtë a të butë, me gjethe të trasha, me lule 
që dalin në majë të degëve, me fryt të tultë e me 
shumë fara brenda. Veshtullake

VETËPJALMIM
Pjalmimi i luleve me polenin e vet. 

VEZORE
Pjesa e poshtme dhe e fryrë e pistilit të 
lules, që formohet pas pjalmimit të saj.

VËLLA
Kalli misri, gruri etj., që del e rritet 
njëkohësisht nga e njëjta rrënjë; këlysh;
disa kallinj misri të ngjitur së bashku.

VËLLAZËROJ
Nxjerr bisqe a filiza nga i njëjti vend, nxjerr vëllezër.

VGJE
Pishë e zezë, kreshtë, halë; pishë e butë. 

VIDH
Dru i lartë që rritet nëpër pyje, me trung të 
drejtë, me kurorë të gjerë, me gjethe vezake të 
mprehta në majë, me lëvore në ngjyrë të 
kuqërremtë, që ka lëndë të fortë dhe përdoret në 
ndërtim e për mobilie. Caracë.

VIDHEZ
Kokrra e caracës, kalibobë. çuçume

VIDHORE
Familje drurësh e shkurresh, ku bëjnë pjesë vidhi etj.

VIGJËZ
Grashinë.

VILE
Lulesë e disa bimëve e drurëve, që 
përbëhet prej lulesh të mbledhura tufë në një 
bisht të përbashkët si një vesh rrushi. 

VISHNJË
Lloj qershie që bën kokrra ngjyrë të kuqe 
të errët dhe pak majhoshe; kokrrat e kësaj peme.

VISHNJË E EGËR 
Shkurre a dru i ulët me gjethe të rrumbullakëta, me 
lule të imëta, të bardha e me erë të këndshme, që bën 
kokrra sa një qershi e vogël, në ngjyrë të zezë, pa lëng 
e të hidhura; qershi e egër.

VJEGJËS
Shkurre e vendeve mesdhetare e të ngrohta, me 
degë të holla e të gjata, me gjethe treshe të vogla 
e vezake, me lule të verdha në trajtën e një 
fluture në majë të çdo kërcelli të ri, që rritet më 
shumë në shkëmbinj e në troje malore. 

VJOLLCË
Bimë barishtore shumëvjeçare, me gjethe në 
trajtën e zemrës, e cila në fillim të pranverës bën 
lule me ngjyrë të kaltër si në të kuqe dhe me erë 
të mirë; manushaqe. 

VRUSHKULLORE
Ferrac.

VULËR
Bimë barishtore shumëvjeçare, me kërcell të 
trashë e të drejtë, me gjethe të gjata e të holla, 
me lule në trajtë tufëze në majë të çdo kërcelli, që 
mbin e rritet zakonisht nëpër ara dhe që dëmton 
të mbjellat; tallë.
FJALOR BOTANIK

No comments:

Post a Comment